Bạn biết đến Tín Nghĩa - Á Châu qua thông tin nào ?Thi công san lấp mặt bằng giai đoạn 2 - phân kỳ 2 khu Dân cư, Dịch vụ và Du lịch Cù lao Tân Vạn

I. Thông tin dự án:
    Đơn vị mời thầu: Cty cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa - Á Châu
    Dự án: Khu Dân cư, Dịch vụ và Du lịch Cù lao Tân Vạn
    Tên gói thầu: Thi công san lấp mặt bằng giai đoạn 2 - phân kỳ 2
    Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn tín dụng thương mại của Công ty
II. Phát hành:
    Hình thức đấu thầu: Mời đấu thầu rộng rãi trong nước
    Giá bán HS mời thầu: 1.000.000 đồng
    Thời gian phát hành: 08:00 - 05/03/2016
    Thời gian đóng thầu: 10:00 - 25/03/2016
III. Một số yêu cầu của gói thầu:
    Đối tượng tham gia:
    Thời gian thực hiện: 120 ngày
    Quy định hồ sơ dự thầu:
    Bảo lãnh dự thầu: 500.000.000 đồng
    Thông tin khác:
IV. Thông tin liên hệ:
    Đơn vị mời thầu: Cty cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa - Á Châu, số 2/11 Bùi Hữu Nghĩa, phường Tân Vạn, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Tel: 061 885 1690. Fax: 061 885 1690