Bạn biết đến Tín Nghĩa - Á Châu qua thông tin nào ?Sở hữu độc quyền thương hiệu CENTRIA Golf Resort

Khu du lịch – dịch vụ Cù lao Tân Vạn là dự án phức hợp bất động sản và Khu tập golf độc đáo, sang trọng bậc nhất khu vực miền Nam.

Ngày 18 tháng 07 vừa qua, Cục Sở hữu Trí tuệ - Bộ Khoa học & Công nghệ Việt Nam đã có quyết định số 21314/QĐ-SHTT v/v chấp nhận đơn đăng ký độc quyền nhãn hiệu cho Dự án.

Hình ảnh Nhãn hiệu:


Phần chữ : Centria

Hậu tố :      Golf Resort

Slogan :      Live Your Passion

Chủ đơn :   Công ty Cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa Á Châu.

Với sự chấp nhận đơn của Cục Sở hữu Trí tuệ, Công ty Cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa Á Châu có đủ cơ sở để độc quyền sử dụng nhãn hiệu đúng theo quy định của Luật sở hữu Trí tuệ Việt Nam.

 Đinh Minh Tú